DuOptimal AB fokuserar på att bidra till Företag, Team & Individer som vill Förändras & Utvecklas, för att vara lönsammare, relevantare & attraktivare i en snabb, global värld.

Med många års erfarenhet, kontinuerlig utveckling, lärande & värdefulla samarbeten, handlar våra tjänster & lösningar om att säkra er (Du)Optimala framgång!

Ledarskapsresan

Aktivera, aligna & entusiasmera

Vi har ett holistiskt & dynamiskt synsätt kring Ledarskap som bygger på hur vi människor gör våra val & skapar vanor, beteenden. Vår modell hjälper er att implementera reella faktorer för en levande & vibrerande organisation
Organisationsresan

Hållbarhet & Cirkularitet - Digital förändring & Digitalisering

Hållbarhet & Cirkularitet ligger högst på agendan hos många av våra kunder. Vårt 'Sustainability paket' hjälper er vilken strategi ni vill lägga!

I en tid när de flesta företagen åtar sig ett långsiktigt åtagande till ”data-driven-kultur”, är data den mest värdefulla tillgången! Denna tjänsten stöttar er organisation, oavsett storlek eller bransch, att implementera en effektiv och relevant digital transformationsstrategi som tar er in i Framtiden!

Människo & Individresan

Kundlojalitet & Personalmotivation

Att uppmuntra beteenden till mätbara effekter & resultat med tillit & transparens.

Vill ni att era kunder ska vara både lojala & uppskatta era produkter/tjänster?

Vi hjälper er att förstå & implementera skillnaden! Vill ni öka personalens motivation? Det finns ramverk och verktyg som ger sensationell effekt!

Låt oss visa er!

Vi samarbetar med Inspiration Company

DuOptimal erbjuder förändring

Förändring som gör skillnad; Råd, Lösningar & Ramverk, tillsammans med redan exceptionella Företag som vill & längtar efter att utvecklas & vara ännu ’mer’!

Hållbarhet & Cirkularitet
Digitalisering
Kommunikation & Organisation
Coaching

Kontakta oss

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
Please let us know your message.
Invalid Input
Hedtångsvägen 23, 436 53 Hovås
+46 (0)733 29 03 29 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© DuOptimal AB. All rights reserved.